Seyir Fenerleri (D.Ç.Ö.T - Bölüm 2)

Denizde seyir yapan her gemi, güneş batımından gün doğumuna kadar olan zamanda ve görüşün kısıtlı olduğu durumlarda seyir fenerlerini yakmak zorundadır. Her teknede bulunması gereken seyir fenerleri, Denize Çatışmayı Önleme Tüzüğü'nde (D.Ç.Ö.T.) ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Denizde seyir yapabilecek her boyda ve her türde gemi için ayrıntılı olarak belirtilen bu kurallar amatör denizciler için biraz karmaşık gözükse de, aslında bir amatör denizcinin bilmesi gereken kurallar sayılı ve basittir.

NOT: Fenerlerle ilgili daha detaylı tanımlar ve bilgiler, Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü'nünde yer almaktadır (Kural 20 - Kural 31 arası).

Tanımlar

Geminin her iki bordasında bulunan borda fenerlerinin görünüş açısı geminin pruvasından itibaren sancak ve iskele tarafa doğru 112.5'er derecedir. Sancak tarafta bulunan fener yeşil renkli, iskele tarafta bulunan fener kırmızı renklidir.

Kapat   X  

"Borda Fenerleri" deyimi: Her biri 112,5 derecelik bir ufuk yayı üzerinde tam pruvadan kendi tarafındaki kemerenin 22,5 derece gerisine kadar kesiksiz bir ışık gösterecek surette yerleştirilmiş sancak tarafında yeşil, iskele tarafında kırmızı fener anlamına gelecektir. Boyu 20 metreden kısa olan teknelerde, borda fenerleri teknenin baş-kıç merkez hattı üzerinde bulunan bir fanus içinde birleşik olarak taşınabilir. (D.Ç.Ö.T. Kural 21 (b))

Her iki borda fenerinin göründüğü toplam 225°'lik sektörden görünen beyaz renkli fenere silyon feneri adı verilir.

Kapat   X  

"Silyon Feneri" deyimi: Teknenin baş-kıç merkez hattı üzerine konulan, 225 derecelik bir ufuk yayı üzerinde kesiksiz bir ışık gösteren ve teknenin her iki tarafında, tam pruvadan itibaren kemerin 22,5 derece gerisine kadar ışık gösterecek surette yerleştirilmiş beyaz bir fener anlamına gelecektir. (D.Ç.Ö.T. Kural 21 (a))

Geminin pupasında bulunan ve borda fenerleri ile silyon fenerinin görünmediği 135°'lik sektörden görülebilen beyaz renkli fenere ise pupa feneri adı verilir.

Kapat   X  

"Pupa Feneri" deyimi: Olanağı kadar teknenin kıç tarafına yakın bir yere konulan, 135 derecelik bir ufuk yayı üzerinde kesiksiz beyaz bir ışık gösteren, tam kıçtan itibaren geminin her iki tarafına 67,5 derecelik bir ışık göstermek üzere yerleştirilmiş beyaz ışık veren fener anlamına gelecektir. (D.Ç.Ö.T. Kural 21 (c))

Her yönden görünür fener 360°'lik ufuk hattı üzerinde görünen ve 50 metreden küçük gemilerin demirdeyken yapmak zorunda oldukları fenerdir.

Kapat   X  

"Her Yönden Görünür Fener" deyimi: 360 derecelik bir ufuk yayı üzerinde kesiksiz ışık gösteren bir fener anlamına gelecektir. (D.Ç.Ö.T. Kural 21 (e))

Teknelerde Bulunması Gereken Fenerler

Fenerlere ait kurallar güneşin batışından doğuşuna kadar uygulanacak ve bu süre içerisinde Kurallarda belirlenen fenerlerle karıştırılmayacak veya bunların görüşlerini veya ayırıcı karakterlerini bozmayacak veya iyi bir gözcülük yapılmasını engellemeyecek olan fenerler dışında diğer hiçbir ışık gösterilmeyecektir. (DÇÖT - Kural 20)

Kuvvetle Yürütülen/Motorlu Tekneler

Seyir halindeki 50 metreden küçük tekne

Seyir halindeki makineli (kuvvetle yürütülen) teknelerde bir silyon, her iki tarafta birer adet olmak üzere toplam iki adet borda feneri ve bir pupa feneri bulunmak zorundadır. (Boyu 50 metreden daha uzun teknelerde kıç tarafa doğru ve baş taraftakinin yukarısında ikinci bir silyon feneri bulunması gerekir) (D.Ç.Ö.T. Kural 23(a))

Eğer teknenizin boyu 12 metreden küçükse bu fenerler yerine her taraftan görünen bir beyaz fener ve borda fenerleri yeterli olacaktır. (D.Ç.Ö.T. Kural 23(c)(i))

Eğer teknenizin boyu 7 metreden kısa ise azami sürati 7 deniz milinden az ise her yönden görünen bir beyaz fener yeterli olacaktır. (D.Ç.Ö.T. Kural 23(c)(ii))

Seyir halindeki 50 metreden küçük tekneSeyir halindeki 20 metreden
küçük tekne
Seyir halindeki 20 metreden küçük tekneSeyir halindeki 12 metreden
küçük tekne
Seyir halindeki 12 metreden küçük tekneSeyir halindeki, boyu 7 metreden kısa ve azami sürati 7 milden az tekne

Yelkenli ve Kürekli Tekneler

Yelkenli tekneler ile kürekli teknelerde, motorlu teknelerden farklı olarak, silyon feneri bulunmaz. Bunun yerine sadece borda fenerleri ve bir pupa feneri bulunur. Boyu 20 metreden kısa olan yelkenli teknelerde bu seyir fenerleri direk başında yada direk başına yakın bir yerde taşınacak olan bir fanus içerisinde birleşik olarak bulunabilirler. Yelkenli tekneler ayrıca direk başında veya direk başına yakın bir yerde dikey bir doğru üzerinde, her yönden görünür,üstteki kırmızı alttaki yeşil olan iki fener taşıyabilirler. (D.Ç.Ö.T. Kural 25)

Seyir Halindeki Yelkenli TekneSeyir Halindeki Yelkenli Tekne
Seyir Halindeki Yelkenli Tekne (İhtiyari Fenerleri ile)Seyir Halindeki Yelkenli Tekne
(İhtiyari Fenerleri ile)
Seyir Halindeki, boyu 20 metreden az yelkenli tekneSeyir Halindeki, boyu 20 metreden
az yelkenli tekne

Gece seyir yapmak zorunda kalan ve boyu 7 metreden küçük yelkenli tekneler ile kürekli tekneler, eğer bu fenerleri gösteremiyorlarsa, muhtemel bir çatışmayı engellemek üzere teknede elektrikli bir cep feneri veya yanık durumda olan bir gazlı feneri bulundurmak zorundadır.

Boyu 7 metreden az yelkenli tekneBoyu 7 metreden az yelkenli tekne
Kürekli tekneKürekli tekne
Kürekli TekneKürekli Tekne